10 októbra 2021

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

10 októbra 2021

Na stavenisku, kde prebieha výstavba konštrukčno-technologickej kancelárie "Sovelmash", počas minulého týždňa prebiehala príprava na betónovanie medzischodiskového prekrytia na treťom poschodí. Objem prebiehajúcich prác je veľký: hermetizácia oceľového profilu, pokladanie konštrukcie a sieťok. Okrem toho, bolo vykonané prijatie a uskladnenie sendvičových panelov na stavenisku na obloženie budovy, a taktiež sa vykonali aj iné úlohy. V procese sú zúčastnené aj iní stavitelia, viditeľné výsledky na danej etape je ťažko preukázať, ale progres bude viditeľnejší neskôr vo videu. 
 
  Oddelenie investičnej a priemyselnej politiky Moskvy zverejnil video o spoločnosti "Sovelmash" na svojom oficiálnom YouTube-kanáli. Je dostupný podľa odkazu https://www.youtube.com/watch?v=gj7Pfvl75QI
 Filmový štáb oddelenie bol na stavenisku a prenajatých plochách v NII strojárstva v Zelenograde, porozprávali sa so zamestnancami a generálnym riaditeľom podniku. 
 Vo videu sa rozpráva o inovačnej činnosti "Sovelmash", a taktiež o výhodách výstavby konštrukčno-technologickej kancelárii na teritórii osobitnej ekonomickej zóny "Technopolis "Moskva".
 
 Sledujte novinky projekta a buďte informovaní o jeho rozvoji!

Čítajte tiež

"Sovelmash" work routine | Latest news from the construction site and leased premises

In the new video, Alexander Sudarev tells about the work routine at "Sovelmash".

19 októbra 2021

Including "Sovelmash" in the implementation of the development plan for producing electric vehicles in Russia

"Sovelmash" is preparing a package of documents on induction motors for the Department of Mechanical Engineering of the Russian Federation.

18 októbra 2021

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Hlavné udalosti minulého týždňa v projekte, ktoré sa uskutočnili na stavenisku.

17 októbra 2021

Overview of construction activities from the start until today | Construction of "Sovelmash" D&E

Let's remember how the construction process progressed from the beginning to the present moment.

12 októbra 2021