14 Ноябрь 2023

Строителството на ПКТБ «Совэлмаш»: междинни резултати

14 Ноябрь 2023

Преди почти 3 години, през декември 2020 година, започна изграждането на проектно-конструкторското технологично бюро «Совэлмаш». Сега строителството е на финалната си фаза и ние ще обобщим междинните резултати и ще ви разкажем какво остава да се направи, за да се завърши обекта.

Какви работи са завършени

През първите 2 години от строителството е завършен топлинният контур на сградата. За тази цел беше необходимо да се изгради фундамент, скелет, стени, покрив, прозорци, врати и междуетажни покрития.

Обобщихме резултатите от първите две години на строителството тук. Вижте ги, за да сравните и да оцените динамиката.

Третата година беше посветена главно на инженерните мрежи, както и на благоустройството на територията, вътрешната декорация и пускането в експлоатация на технологичното оборудване.

Степента на готовност на инженерните мрежи е следната:

• стопанско-битова канализация — 100%,
• дъждовна канализация — 100%,
• противопожарна система — 99%,
• отоплителна система — 90%,
• вентилация — 20%,
• димоотвод — 20%,
• студено водоснабдяване — 1%.

Интернет кабелът е вкаран в сградата и е свързан към кабинетите. Степента на готовност на електрическите мрежи е различна, в зависимост от участъка.

Изпълнена е тръбата за студено водоснабдяване на територията на «Совэлмаш» и обратно засипване на траншеята. Остава да се направи втори вход на територията на технополиса и с това ще бъде завършена външната работа с инженерните мрежи.

Работата по благоустрояването на територията е завършена. Плодородният слой е изпълнен на 90%, засадена е по-голямата част от моравата, засадени са всички храсти. Прави се подготовка за полагане на финалния слой асфалт. Осветлението на участъка е напълно монтирано и вече работи.

В ход е изпълнението на вътрешната декорация на административно-битовия комплекс, остава да се довърши по-малко от половината от планирания обем работа.

Какви работа трябва да се завършат

Освен това, че гореспоменатите задачи трябва да бъдат завършени, някои тепърва трябва да започнат. Необходимо е да се извърши работа на третия етаж на производствения корпус, да се издигнат шумопоглъщащи екрани около климатичните инсталации и на границата на участъка на градинарското дружество.

Всички тези работи трябва да бъдат изпълнени възможно най-скоро, за да може «Совэлмаш» да завърши строителството в срока, одобрен от специалната икономическа зона «Технополис «Москва».

Скоростта на строителството на ПКТБ зависи изцяло от темпа на финансиране. За да го ускорим, стартирахме лотария с награди под формата на инвестиционни дялове и електрически транспорт. Успехът на проекта и вашата лична изгода зависят от вашата активност сега!

ИНВЕСТИРАЙ

Прочетете също

Смяна на етапа, новини от Китай и от «Совэлмаш»

Линкът към излъчването е вътре

04 Декабрь 2023

Резултати от годината в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Линкът към транслацията е вътре

02 Декабрь 2023

Вече утре можете да се присъедините към отчетния уебинар на SOLARGROUP

И ще научите какво успяхме да постигнем през годината

01 Декабрь 2023