Имате ли идея, която ще преобърне света?

Ние ще помогнем да получите необходимото финансиране

SOLARGROUP има 10-годишен опит и екип, способен да организира финансиране за обещаващи технологични стартирания и търговски проекти на краудинвестинг.

Какво можем да Ви предложим?

Маркетингова подкрепа

Готови IT-решения, такива като личен акаунт

Юридическа подкрепа

Опитен екип, който вече е показал резултати

Организация за получаване на плащания

Информиране на нашата база от инвеститори и партньори за вашия проект

И това е само началото

Кого търсим

Ние търсим търговски проекти и технологични стартъпи, които при успешна реализация, ще променят света към по-добро и ще донесат печалба на техните инвеститори.

... ...

Завършен вид

Вашия проект или технологичен стартъп трябва да бъде завършен: получени необходими патенти, проведени подкрепящи изследвания, иновацията е успешно приложена на практика. Ние не финансираме проекти, които изискват довършване, проверка и тяхната ефективност не е доказана на практика.

... ...

Ясен бизнес

Колкото и да е перспективна вашата иновация, трябва да знаете как да печелите от нея. Ако нямате ясно разбиране за бъдещия бизнес, разчет на прогнозната печалба и бизнес план, инвеститорите няма да ви се доверят с парите си, следователно няма смисъл да започвате работа със SOLARGROUP.

... ...

Глобалност и екология

Ние се занимаваме с популяризиране само на глобални проекти, които в перспектива могат да променят живота на милиони хора към по-добро. Обръщаме специално внимание на екологичността на иновациите и как тя ще помогне за запазването на планетата за бъдещите поколения.

Достоен ли е проектът Ви да получи финансиране?

Оставете заявка и нашите специалисти ще одитират проекта

Изпратете заявка

Нашият настоящ проект

Разгледайте

Нашият настоящ проект

Нашият настоящ проект

Разгледайте

Проект "Двигатели на Дуюнов"

Това е проект за въвеждане на световния пазар на високотехнологични мотори с комбинирани намотки "Славянка" на световния пазар.

Технологичната база позволява на екипа на инженер Дмитрий Александрович Дуюнов да разработи електрически двигатели от ново поколение, използвани в електрическия транспорт, селското стопанство, промишлеността, ежедневието и други области на човешкия живот.

Целта на проекта е да се реализира печалба чрез опазване на околната среда посредством използване на нови технологии в областта на потреблението на енергия. Средството за постигане на тази цел е иновационният център SovElMash, който ще бъде изграден в рамките на проекта.

СМИ за нашите проекти

Много авторитетни издания обърнаха внимание на проекта, който подкрепяме.

Заявка за одит на проекта