Bạn có một ý tưởng sẽ làm đảo lộn thế giới?

Chúng tôi sẽ giúp bạn có được số vốn cần thiết

SOLARGROUP có kinh nghiệm 10 năm và đội ngũ có khả năng tổ chức gọi vốn cho các dự án thương mại và khởi nghiệp công nghệ có triển vọng thông qua hình thức huy động vốn từ cộng đồng.

Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?

Hỗ trợ tiếp thị

Các giải pháp CNTT đã sẵn sàng, chẳng hạn như trang quản trị

Hỗ trợ pháp lý

Một đội ngũ có kinh nghiệm đã chứng minh được kết quả tốt

Tổ chức chấp nhận thanh toán

Thông báo cho nhà đầu tư và cơ sở đối tác của chúng tôi về dự án của bạn

Và đây chỉ là sự bắt đầu

Những người chúng tôi đang tìm kiếm

Chúng tôi đang tìm kiếm các dự án thương mại và dự án khởi nghiệp công nghệ sẽ thay đổi thế giới theo hướng tốt hơn và mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong trường hợp thành công.

... ...

Mẫu đã hoàn thành

Dự án hoặc dự án khởi nghiệp của bạn nên được hoàn thành: với tất cả các bằng sáng chế cần có, xác nhận nghiên cứu và ứng dụng thực tế thành công của sáng tạo. Chúng tôi không tài trợ cho các dự án đòi hỏi phải được nâng cao, đánh giá hoặc không có bằng chứng hiệu quả thực tế.

... ...

Kinh doanh rõ ràng

Cho dù sự sáng tạo của bạn có hứa hẹn như thế nào, bạn nên biết cách kiếm tiền từ nó. Nếu bạn không hiểu rõ về hoạt động kinh doanh trong tương lai, không tính toán lợi nhuận trong tương lai và không có kế hoạch kinh doanh, các nhà đầu tư sẽ không ủy thác tiền của họ cho bạn, do đó, sẽ không có ý nghĩa gì khi bắt đầu làm việc với SOLARGROUP.

... ...

Quy mô và môi trường toàn cầu

Chúng tôi chỉ tham gia vào việc thúc đẩy các dự án toàn cầu có khả năng cải thiện cuộc sống của hàng triệu người trong thời gian dài. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến sự thân thiện với môi trường của những dáng tạo và cách chúng giúp bảo vệ hành tinh cho thế hệ tương lai.

Dự án của bạn có xứng đáng để nhận tài trợ?

Gửi yêu cầu và các chuyên gia của chúng tôi sẽ thực hiện kiểm toán dự án

Gửi yêu cầu

Dự án hiện tại của chúng tôi

Xem

Dự án hiện tại của chúng tôi

Dự án hiện tại của chúng tôi

Xem

Dự án "Động cơ của Duyunov"

Đó là một dự án nhằm triển khai các động cơ công nghệ cao dùng cuộn dây kết hợp "Slavyanka" ra thị trường thế giới.

Các công nghệ kỹ thuật cho phép đội ngũ của kỹ sư Dmitriy Duyunov phát triển động cơ điện thế hệ mới dùng trong vận tải điện, nông nghiệp, công nghiệp, ứng dụng trong nhà và các lĩnh vực hoạt động khác của con người.

Mục tiêu của dự án là sinh lời từ việc tiết kiệm môi trường bằng cách áp dụng công nghệ mới trong tiêu thụ điện năng. Dự án sẽ đạt tới mục tiêu thông qua hoạt động của trung tâm sáng tạo "SovElMash" được xây dựng trong khuôn khổ của dự án.

Truyền thông đại chúng về các dự án của chúng tôi

Nhiều ấn phẩm nổi tiếng đã chú ý tới dự án mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu kiểm toán dự án