Công ty tài chính quốc tế
Tìm hiểu thêm
SOLARGROUP là một công ty tài chính quốc tế hoạt động trong lĩnh vực đầu tư cộng đồng. Sử dụng cơ chế đầu tư cộng đồng và mạng lưới đối tác rộng lớn, SOLARGROUP tổ chức tài trợ cho các dự án khởi nghiệp công nghệ và thương mại có triển vọng trên khắp thế giới

477 000

Khách hàng

18 600

Đối tác tích cực

477 000

Khách hàng

194

Quốc gia

Tin tức và sự kiện

Thông tin cập nhật nhất

27 tháng 5 2024

Khách hàng của bạn muốn có gói Vàng | Nghiên cứu tình huống về trải nghiệm của đối tác

Tôi sẽ giải quyết một nhiệm vụ khó khăn theo cách dễ dàng nhất có thể

26 tháng 5 2024

Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Tìm hiểu về các sự kiện quan trọng

Thông tin liên hệ

Số điện thoại: 8-800-550-60-46
E-mail: [email protected]

Địa chỉ đăng ký: 1276, Govant building, 1st floor, Kumul highway, Port Vila, republic of Vanuatu