Công ty tài chính quốc tế
Tìm hiểu thêm
SOLARGROUP là một công ty tài chính quốc tế hoạt động trong lĩnh vực đầu tư cộng đồng. Sử dụng cơ chế đầu tư cộng đồng và mạng lưới đối tác rộng lớn, SOLARGROUP tổ chức tài trợ cho các dự án khởi nghiệp công nghệ và thương mại có triển vọng trên khắp thế giới

360 000

Khách hàng

14 100

Đối tác

360 000

Khách hàng

194

Quốc gia

Tin tức và sự kiện

Thông tin cập nhật nhất

05 Декабрь 2022

"Quà tặng cho bạn bè": điều kiện mới của tùy chọn

Chúng tôi đã cập nhật tùy chọn "Quà tặng cho bạn bè" để làm cho tùy chọn này hữu ích hơn đối với việc phát triển dự án.

30 Ноябрь 2022

Học tập là một niềm vui

Nhiều người ngay từ khi còn đi học đã có cảm giác rằng việc học thật nhàm chán.

29 Ноябрь 2022

Lắp đặt vách ngăn nội thất và làm việc với các tiện ích kỹ thuật: tin tức công trường

Xem video mới từ công trường xây dựng, trong đó ông Alexander Sudarev sẽ nói về các hoạt động đang diễn ra

Thông tin liên hệ

Số điện thoại: 8-800-550-60-46
E-mail: [email protected]

Địa chỉ đăng ký: 1276, Govant building, 1st floor, Kumul highway, Port Vila, republic of Vanuatu