Công ty tài chính quốc tế
Tìm hiểu thêm
SOLARGROUP là một công ty tài chính quốc tế hoạt động trong lĩnh vực đầu tư cộng đồng. Sử dụng cơ chế đầu tư cộng đồng và mạng lưới đối tác rộng lớn, SOLARGROUP tổ chức tài trợ cho các dự án khởi nghiệp công nghệ và thương mại có triển vọng trên khắp thế giới

466 000

Khách hàng

18 000

Đối tác tích cực

466 000

Khách hàng

194

Quốc gia

Tin tức và sự kiện

Thông tin cập nhật nhất

04 Декабрь 2023

Thay đổi giai đoạn, tin tức từ Trung Quốc và từ "Sovelmash"

Liên kết đến chương trình phát sóng có thể được tìm thấy bên trong

02 Декабрь 2023

Kết quả năm trong dự án "Động cơ của Duyunov"

Liên kết phát sóng có thể được tìm thấy bên trong

01 Декабрь 2023

Tham gia hội thảo báo cáo trực tuyến của SOLARGROUP vào ngày mai

Và tìm hiểu những gì chúng tôi đã đạt được trong năm qua

Thông tin liên hệ

Số điện thoại: 8-800-550-60-46
E-mail: [email protected]

Địa chỉ đăng ký: 1276, Govant building, 1st floor, Kumul highway, Port Vila, republic of Vanuatu