Hỗ trợ những sáng tạo ở Nga và kiếm lợi nhuận từ đó

Cách thức mà hơn 477.000 người trên khắp thế giới đã thực hiện

Mọi người đều có thể đầu tư!

Các dự án do SOLARGROUP thúc đẩy sẽ nhận vốn cần thiết bằng phương thức đầu tư cộng đồng: điều đó có nghĩa là các khoản đầu tư đến từ một số lượng không giới hạn các nhà đầu tư quy mô vừa và nhỏ.

Mọi nhà đầu tư đều trở thành đồng sở hữu của doanh nghiệp sáng tạo và có thể nhận một phần lợi nhuận của công ty thông qua cổ tức cho cổ phần của họ.

Mọi người từ bất kỳ nơi nào trên thế giới đều có thể tham gia vào các dự án SOLARGROUP với lợi nhuận cao.


SOLARGROUP cho các nhà đầu tư là:

Dự án lợi nhuận cao với xác suất đạt lợi nhuận cao

Bảo vệ pháp lý cho các quỹ đầu tư

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Đầu tư tối thiểu 50 USD và hơn 20 phương thức thanh toán

Cơ hội đầu tư từ mọi quốc gia

Cơ hội để hỗ trợ những sáng tạo trên toàn thế giới

Đánh giá của các nhà đầu tư

Câu chuyện về người thật

Nhà đầu tư từ Nga (Yuriy Soloviev) Tháng 9 năm 2018

Nhà đầu tư từ Nga Tháng 2 năm 2019

Nhà đầu tư từ Hungary Tháng 11 năm 2019

Nhà đầu tư từ Nga (Evgeniy Kiyutin) Tháng 9 năm 2018

Trở thành nhà đầu tư