Giới thiệu

SOLARGROUP là một công ty tài chính quốc tế thế hệ mới hoạt động trong lĩnh vực đầu tư cộng đồng. Sử dụng cơ chế gọi vốn cộng đồng và mạng lưới đối tác rộng khắp, chúng tôi tổ chức gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp công nghệ và các dự án thương mại đầy triển vọng trên toàn thế giới.

Nhiệm vụ của chúng ta

Bảo vệ hành tinh bằng cách hỗ trợ các công nghệ tiên tiến và hỗ trợ tài chính cho tất cả những người tham gia dự án

Chúng ta hợp nhất

các nhà đầu tư

Đối tác

Các dự án sáng tạo

...

Dành cho nhà đầu tư

Компания SOLARGROUP дает возможность каждому человеку из любой точки мира поддержать инновации и заработать на этом.

Một khoản đầu tư tối thiểu, sự bảo vệ pháp lý nghiêm túc của các quỹ đầu tư cũng như thu nhập tiềm năng cao khiến cho mối quan hệ đối tác với SOLARGROUP rất hấp dẫn ngay cả đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu.


Dành cho đối tác

Надежность, честность и взаимовыгодное сотрудничество - основные принципы, которыми руководствуется SOLARGROUP.

Nếu bạn có một cách tiếp cận chủ động với cuộc sống, muốn làm điều gì đó hữu ích, hãy tham gia một cộng đồng lớn và kiếm tiền bằng những nỗ lực của bạn - thúc đẩy các dự án do SOLARGROUP gọi vốn và nhận tiền thù lao cho công việc của bạn.

...

...

Dành cho các dự án sáng tạo

Компания SOLARGROUP обладает большим опытом и командой, способной организовать финансирование для перспективных технологических стартапов и коммерческих проектов путем краудинвестинга.

Các nhiệm vụ của SOLARGROUP bao gồm hỗ trợ tiếp thị gọi vốn cộng đồng, tổ chức đầu tư hệ thống hỗ trợ được đại diện bởi trang quản trị và các tính năng chấp nhận thanh toán, cũng như chuẩn bị cơ sở pháp lý.

Bạn có muốn làm việc cho SOLARGROUP?

Gửi yêu cầu và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn

Tham gia

Thông tin pháp lý

Công ty SOLARGROUP hoạt động hợp pháp và có giấy phép hoạt động tài chính do các cơ quan có thẩm quyền cấp. Xem các tài liệu pháp lý.

Phương tiện truyền thông xã hội và trò chuyện của chúng tôi

Chọn ngôn ngữ bạn cần và bạn sẽ thấy danh sách các cộng đồng.