Поддржете ги иновациите во Русија и заработете од тоа

На ист начин како што тоа веќе го сториле над 466.000 луѓе низ целиот свет

Секој може да инвестира!

Проектите на SOLARGROUP се финансираaт со крудинвестирање: ова значи дека инвестициите доаѓааат од неограничен број на мали и средни инвеститори.

Секој инвеститор станува косопственик на иновативен бизнис и може да смета на дел од заработката на компанијата така што ќе добива дивиденди за својот удел.

Секој човек од кој и да било дел на светот може да учествува во проекти со висок поврат на SOLARGROUP.


SOLARGROUP за инвеститори е:

Проекти со висок поврат кои нудат голема веројатност за заработка

Законска заштита на инвестираните средства

Корисничка поддршка 24/7

Минимална инвестиција од 50$ и над 20 платежни методи

Можност за инвестирање од која и да било земја

Moжност да поддржите иновации низ целиот свет

Рецензии од нашите инвеститори

Приказни на вистински луѓе

Инвеститор од Русија (Јуриј Соловиев) септември 2018

Инвеститор од Русија февруари 2019

Инвеститор од Унгарија ноември 2019

Инвеститор од Русија (Евгениј Кијутин) септември 2018

Станете инвеститор