03 Август 2022

Các gói đầu tư mệnh giá mới trong văn phòng hành chính

03 Август 2022

Việc đầu tư vào dự án "Động cơ của Duyunov" đang càng trở nên thuận lợi hơn. Chúng tôi đã giới thiệu các gói đầu tư theo mệnh giá mới để bạn có thể chọn loại mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi đầu tư.

Các gói mệnh giá mới trả góp kỳ hạn 10, 20 và 30 tháng:
35.000 USD,
75.000 USD,
400.000 USD,
500,000 USD.

Các gói có mệnh giá trước đây, nhưng với gói trả góp 30 tháng mới:
200.000 USD,
250.000 USD,
300.000 USD.

Các gói không có sẵn trong giai đoạn tài trợ dự án ban đầu và được giới thiệu sau đó nay đã được thêm vào bảng giá cho tất cả các giai đoạn. Đây là các gói 3.000 USD, 7.500 USD và 12.500 USD.

Do việc giới thiệu các gói đầu tư mới, mức chiết khấu của một số gói hiện có đã thay đổi. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các giao dịch mua đã được thực hiện ở mức chiết khấu cũ. 

Các gói mới và mức chiết khấu hiện tại đã có sẵn trong văn phòng hành chính, phần "Đầu tư". Chọn những gói phù hợp với bạn và đầu tư ngay bây giờ, trong lúc dự án đang có ưu đãi có lợi nhất trong lịch sử. Điều kiện ưu đãi có thể xem tại đây
.

Đọc thêm

"Quà tặng cho bạn bè": điều kiện mới của tùy chọn

Chúng tôi đã cập nhật tùy chọn "Quà tặng cho bạn bè" để làm cho tùy chọn này hữu ích hơn đối với việc phát triển dự án.

05 Декабрь 2022

Học tập là một niềm vui

Nhiều người ngay từ khi còn đi học đã có cảm giác rằng việc học thật nhàm chán.

30 Ноябрь 2022

Lắp đặt vách ngăn nội thất và làm việc với các tiện ích kỹ thuật: tin tức công trường

Xem video mới từ công trường xây dựng, trong đó ông Alexander Sudarev sẽ nói về các hoạt động đang diễn ra

29 Ноябрь 2022