16 tháng 11 2023

Giấy chứng nhận của bạn: cảm ơn bạn đã tham gia!

16 tháng 11 2023

Bạn có tham dự Hội nghị Quốc tế SOLARGROUP ở Moscow không? Bạn có đang tham dự bất kỳ sự kiện ngoại tuyến quan trọng nào khác dành cho người tham gia dự án không?

Cảm ơn bạn, việc bạn tham gia các sự kiện của công ty là rất quan trọng! Như nghiên cứu thị trường cho thấy, sự kiện ngoại tuyến là cách nhanh nhất để mở rộng đối tượng của dự án, củng cố thương hiệu và đạt được kết quả tốt hơn. Bằng việc tham gia, bạn sẽ giúp dự án phát triển hiệu quả hơn!

Giấy chứng nhận người tham gia sự kiện hiện có sẵn cho tất cả mọi người ở văn phòng hành chính.

Nếu bạn đang tham dự hội nghị, hãy chuyển đến phần "Hồ sơ" bằng cách nhấp vào biểu tượng có ảnh của bạn ở góc trên cùng bên phải của văn phòng hành chính, đi tới tiểu mục "Tài liệu" - hoặc theo liên kết trực tiếp. Giấy chứng nhận của bạn đã sẵn sàng cho bạn ở đó!

Hãy để chúng tôi nhắc bạn những giấy chứng nhận khác cũng có sẵn cho bạn trong tiểu mục "Tài liệu":

• giấy chứng nhận trạng thái mới,
• giấy chứng nhận thành tích,
• giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo,
• giấy chứng nhận đối tác quốc gia.

Cảm ơn bạn đã hoạt động và tham gia vào cuộc sống của dự án! Sự đóng góp của bạn là động lực giúp chúng tôi tiến tới mục tiêu chung.

TÌM HIỂU VỀ CÁC SỰ KIỆN

Đọc thêm

Cơ hội nào sẽ bị đóng lại với nhà đầu tư?

Tìm hiểu về kế hoạch phát triển của dự án

22 tháng 7 2024

Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Tìm hiểu về các sự kiện quan trọng

21 tháng 7 2024